Danh mục sản phẩm

Danh mục bất động sản (2 Bất động sản)

Khu dân cư Hồng Thái, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Diện tích: 122000.0m2
Giá liên hệ
Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Chợ trung tâm Võ Nhai (Chợ Đình Cả) và Khu dân cư số 3, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Diện tích: 98.800m2
Giá liên hệ
Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Hotline
0964.287.966
Zalo
0964.287.966
Viber
0964.287.966
Facebook
http://facebook.com/congtyhdn
Facebook
http://facebook.com/congtyhdn