Tìm kiếm...
Danh mục sản phẩm

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) (0 sản phẩm)

Dải sản phẩm máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) của GE Healthcare gồm: 4 lát, 16 lát, 32 lát, 64 lát, 128 lát, 256 lát, 512 lát, 1.600 lát, CT Phổ
CT 4-32 lát và CT – Mô phỏng trong xạ trị

CT 64-512 lát chụp TIM và CT – PHỔ
Hotline
0964.287.966
Zalo
0964.287.966
Viber
0964.287.966
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram