Công ty Cổ phần Đầu tư HDN rất vinh dự là nhà cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Công ty Cổ phần Đầu tư HDN rất vinh dự là nhà cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Tổng cộng hai chuyến bay C17 đã chuyên chở toàn bộ 63 cán bộ và khoảng 60 tấn hàng hóa của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan và đón 63 cán bộ của BVDCC 2.1 về Việt Nam.

Chúc các anh lên đường nhiều may mắn, mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại Phái bộ Nam Sudan

Ngựa thồ C17 Úc chở lính mũ nồi xanh Việt Nam